Regulamin
Zamawiając i płacąc za usługi zamawiający potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zgadza się z nim.

Regulamin:
1. Zamawiający za usługi płaci wyłącznie przelewem.
2. Po opłaceniu rachunku Zamawiający dalej jest zwany Nabywcą.
3. Dane są przedstawiane Nabywcy w formie elektronicznej, tj. Nabywca na wskazany adres e-mail otrzymuje wybrane dane lub tylko dla niego przeznaczony link w celu pobrania danych
4. Prawo do korzystania z danych ma tylko Nabywca, który opłacił fakturę.
5. Zabrania się nabyte dane czy ich część przekazywać czy pozwolić korzystać z nich osobom trzecim lub rozpowszechniać w inny sposób. W razie naruszenia tego wymagania osoba ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem PL. 
6. DB Point sp.z o.o. zobowiązuje się do przedstawienia Nabywcy danych w ciągu 1 roboczego dnia od dnia zaliczenia opłaty na konto bankowe DB Point sp. z o.o. .
7. Nabywca w razie nie otrzymania danych nie później niż w ciągu 5 roboczych dni zobowiązany jest poinformować o tym DB Point sp. z o.o. .
8. Za naruszenie ustawodawstwa PL podczas korzystania z danych odpowiedzialność ponosi Nabywca.
9. DB Point sp. z o.o. podaje dane w takim stanie, w jakim są one dostępne na publicznych stronach internetowych.
10. Nabywca ma prawo żądać sprecyzowania danych, jeżeli w przedstawionych mu danych jest mniej niż 95% wpisów wymienionych w opisie usługi.
11. Usługa jest uważana za niewyświadczoną, jeżeli po ponownym sprecyzowaniu danych na żądanie Nabywcy dane nie spełniają kryteriów jakości wymienionych w 10 punkcie.
12. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków i naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez DB Point, podmioty stowarzyszone z DB Point i reprezentantów DB Point, łącznie z kosztami ich dochodzenia, o ile powstały na skutek naruszenia przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
DB Point sp. z o.o. © wszelkie prawa zastrzeżone